Admission is going on for 2024-2025

SMART | RESOURCEFUL | VIBRANT

We were the first . . . Still we are the best

11 ஆம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு திறனறி தேர்வில் சிறப்பிடம் பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்குக் கட்டணச் சலுகை
திறனறி தேர்வு நாள்: 19.04.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி
இடம்: SRV பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, இராசிபுரம்.